วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ยางรถยนต์ Recycle

ยางรถยนต์ สิ่งประดิษฐ์

          ยางรถยนต์ คือ สิ่งประดิษฐ์ชนิดหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดคุณอนันต์และโทษมหันต์ ยางรถยนต์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานบรรทุกน้ำหนักผสมกับความเร็ว ดังนั้นวัสดุอุปรณ์ที่นำมาประดิษฐ์ยางรถยนต์จะต้องเน้นความนุ่มนวลและทนทาน ปัญหาในการทำลายยางรถยนต์ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันดับต้นๆ ในโลกของเรา

          ยางรถยนต์ที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว เราสามารถนำมาRecycleเป็นวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ได้มากมาย วัตถุที่เกิดจากกการRecycleยางรถยนต์ ในบ้านเราที่เห็นได้เยอะมากที่สุด น่าจะได้แก่ ถังขยะยางรถยนต์ เรามาช่วยกันคิด ช่วยกันรณรงค์ใช้งานยางรถยนต์เก่าให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อลดปัญหามลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม หรือลดภาวะโลกร้อนนั่นเอง เพื่อบรรยากาศที่ดีสำหรับลูกหลานเราในรุ่นต่อๆ ไป ขอบคุณครับ


ประกันภัยรถยนต์ ราคาทุน ถูกที่สุด เหมาะสำหรับรถทุกคัน