วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ยางรถยนต์-Run in

การปรับตัวของยางใหม่  

ยางรถยนต์
         
          Run in ตามความเข้าใจของผม คือ ช่วงระยะเวลาที่กำหนดในการใช้งาน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์ ต่างๆ ที่เพิ่งจะแกะกล่องมาใช้งาน ควรจะ Run in ก่อน เปรียบเสมือนการ worm ร่างกาย ก่อนจะลงสนามแข่ง ยางรถยนต์ก็เฉกเช่นเดียวกัน 

          ยางรถยนต์เส้นใหม่ เมื่อเริ่มนำไปใช้งานจริงก็ต้องมีการปรับสภาพตัวเองไปกับการใช้งาน หรือที่เรียกกัน ว่าระยะรันอิน (run in) ดังนั้น ในระยะ 100-200 กิโลเมตรแรกของการใช้งานจึงไม่ควรใช้ความเร็วสูงเกินไปควรขับขี่อยู่ที่ความเร็วไม่ เกิน 80-100 กม./ชม. เพื่อให้โครงยาง แก้มยาง และหน้ายางปรับสภาพไปกับการใช้งานบนพื้นผิวถนนเนื่องจากมุมล้อของรถแต่ละคัน นั้นไม่ว่าจะเป็น มุมโท (toe) มุมแคมเบอร์ (camber) หรือมุมคาสเตอร์ (caster) ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ยังเป็นการถนอมช่วงล่างรถอีกด้วย

          นอกจากนี้ สำหรับยางรถยนต์ใหม่ที่ได้รับการเติมลมยางครั้งแรกแล้ว ควรเพิ่มความถี่ในการตรวจเช็คความดันลมยางด้วย เพราะโครงยางรถยนต์จะมีการยืดขยายออกอีกเล็กน้อย สืบเนื่องจากการปรับสภาพในการใช้งานจริงซึ่งอาจเป็นผลให้ความดันลมยางลดต่ำลงเล็กน้อย ดังนั้นจึง ควรตรวจเช็คความดันลมยางรถยนต์ทุกๆ สัปดาห์หรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง

          สรุป ในระยะ 100-200 กิโลเมตรแรก ความเร็ว ไม่เกิน 80-100 กม./ชม. ครับ.

         (ที่มาของความรู้>>>>www.bridgestone.co.th)

ประกันภัยรถยนต์ ราคาทุน ถูกที่สุด เหมาะสำหรับรถทุกคัน