วันอังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557

ยางรถยนต์-ราคาถูก

ราคายางรถยนต์

ยางรถยนต์

          ราคายางรถยนต์นั้น องค์ประกอบจะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับ

1.คุณภาพของยางรถยนต์ ยางรถยนต์แต่ละค่าย แต่ละยี่ห้อ คุณภาพและราคายางรถยนต์แตกต่างกัน
2.ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายยางรถยนต์ทั่วๆ ไป ย่อมตั้งราคายางรถยนต์ขายปลีกแตกต่างกัน

          อายุการใช้งานยางรถยนต์ แต่ละคัน ย่อมแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและการดูแลยางรถยนต์ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ใช้ รถบ้านโดยทั่วๆ ไป อายุการใช้งานจะมากกว่า 1 ปี บางรถยนต์คันที่ใช้งานน้อย อายุการใช้งาน 4-5 ปี ก็มี ดังนั้น อายุการใช้งานยางรถยนต์แต่ละคันจะไม่เท่ากัน

          ราคายางรถยนต์ เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนต์ สำหรับท่านที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ก็คงต้องข้ามองค์ประกอบข้อนี้ไป แต่...เจ้าของรถยนต์ส่วนใหญ่ เป็นคนชั้นกลาง ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง คงต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในครัวเรือน "เศรษฐกิจพอเพียง" ตามคำสอนของพ่อหลวง ราคายางรถยนต์จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนต์

"จะถูก จะแพง แดงไว้ก่อน"
คงใช้กับ ยางรถยนต์ ไม่ได้ เพราะยางรถยนต์ส่วนใหญ่ สีดำ 5 5 5

          ร้านจำหน่ายยางรถยนต์ ก็มีหลายเกรด ร้านหรูหน่อย ราคายางรถยนต์ก็แพงตามความหรูหรา ร้านเล็กหน่อย อุปกรณ์ในการให้บริการไม่ครบครัน ราคายางรถยนต์ก็น่าจะถูกกว่าร้านที่มีอุปกรณ์มาตรฐานครบเครื่อง

          ดังนั้น หัวใจของการเลือกหาซื้อยางรถยนต์ คือ
          1.ยางรถยนต์ราคาถูก
          2.มีอุปกรณ์มาตรฐานในการให้บริการครบวงจร อาทิเช่น เครื่องมือในการยกรถ เครื่องมือในการถอด-ใส่ล้อ เครื่องมือในการถอด-ใส่ยาง เครื่องถ่วงล้อ ยันไปถึงเครื่องมือในการตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ เดี๋ยวนี้คงต้องรวมไปถึงเครื่องเติมลมไนโตรเจนฃ
          3.บริการหลังการขาย  การสลับยางรถยนต์ อะไหล่ และ บริการฟรีครบวงจร ตลอดอายุการใช้งาน

          หาไม่ได้ง่ายๆ นะ ร้านจำหน่ายยางรถยนต์ที่มีอุปกรณ์ให้บริการครบวงจร ยางรถยนต์ราคาถูก และบริการหลังการขาย ฟรีครบวงจร ตลอดอายุการใช้งาน
มาเรียนรู้เกี่ยวกับยางรถยนต์ และ เปลี่ยนยางรถยนต์แบบมืออาชีพกันครับ

ประกันภัยรถยนต์ ราคาทุน ถูกที่สุด เหมาะสำหรับรถทุกคัน