วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ยางรถยนต์ กับ การรีไซเคิล

โรงงานรีไซเคิล ยางรถยนต์         
          ยางเก่า
ยางรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ยางรถยนต์เก่าบางส่วนจะถูกนำส่งเข้าโรงงานเพื่อทำการรีไซเคิล ขั้นตอนแรกในกระบวนการรีโซเคิล คือ การคัดแยกยางรถยนต์ ที่ยังสามารถใช้งานได้ โดยจะรวบรวมส่งออกไปยังประเทศที่ต้องการ นั่นคือ ที่มาของยางเปอร์เซ็นต์ในบ้านเรา ช่องทางหนึ่ง

          เมื่อคัดแยกยางรถยนต์เก่าที่ยังสามารถใช้งานได้อีกออกไปแล้ว ยางรถยนต์ที่เหลือ คือ ยางรถยนต์ที่ไม่สามารถกลับไปโลดแล่นในท้องถนนได้อีกต่อไป หรือ ยางรถยนต์ซึ่งหมดสภาพการใช้งานแล้ว จะถูกนำมาแปรสภาพตามกระบวนการรีโซเคิล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่มีประโยชน์

          ตาม Clip Vdo นี้ นำมาแปรสภาพเป็น ยางรองพื้นโรงเลี้ยงวัว ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์จาการรีไซเคิลได้อย่างชัดเจน