วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

ยางรถยนต์-ขนาดยางรถยนต์

การเปลี่ยนขนาดยางรถยนต์

 
ยางรถยนต์

          ข้อคำนึงในการเปลี่ยนขนาดยางรถยนต์

           โดยปกติแล้ว ยางรถยนต์ที่ติดรถออกมาจากโรงงานประกอบของรถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนั้น เป็นยางรถยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่สุด ที่ทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ทดสอบแล้ว แต่เนื่องจากผู้ขับขี่แต่ละรายอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ต้องการให้เกาะถนนดีขึ้นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูงกว่าปกติ เพื่อความนุ่มนวลที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ขับขี่จึงต้องการเปลี่ยนขนาดยางรถยนต์ให้เหมาะสมและตรงกับลักษณะการใช้งาน ซึ่งการเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่แทนยางรถยนต์ชุดเก่า ให้มีขนาดที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยการเปลี่ยนขนาดยางรถยนต์ที่ขนาดยางรถยนต์เส้นใหม่ มีความแตกต่างไปจากขนาดยางรถยนต์เส้นเดิมนั้น 
           

          สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงมีอยู่ 2 ประการ คือ

1) ความสามารถในการรับน้ำหนัก ต้องใกล้เคียงยางรถยนต์ขนาดเดิม
2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยางรถยนต์ ต้องใกล้เคียงยางรถยนต์ขนาดเดิม

          การเปลี่ยนขนาดยางรถยนต์ไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดผลเสีย ดังนี้

 ขนาดยางรถยนต์เล็กไป

- ความสามารถในการรับน้ำหนักลดลง
- สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
- มาตรวัดความเร็วคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
- มาตรวัดระยะทางคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ขนาดยางรถยนต์ใหญ่ไป

- ยางรถยนต์เสียดสีกับส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ
- พวงมาลัยหนักขณะใช้ความเร็วต่ำ
- มาตรวัดความเร็วคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
- มาตรวัดระยะทางคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

 (ที่มา>>> http://www.bridgestone.co.th)

ประกันภัยรถยนต์ ราคาทุน ถูกที่สุด เหมาะสำหรับรถทุกคัน