วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ยางรถยนต์ เสียงดัง

 เสียงดัง จาก...ยางรถยนต์

ยางรถยนต์

          ยางรถยนต์เสียงดัง…เกิดจากอะไร 
          ผู้ขับขี่รถยนต์หลายท่านที่มักจะเกิดความไม่มั่นใจในการทรงตัวของรถยนต์ขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงดังขณะที่เลี้ยวรถ เพราะคิดว่าเสียงดังเอี๊ยดที่ได้ยินนั้นเกิดจากการลื่นไถลของยางรถยนต์เป็นสำคัญ เสียงที่เกิดขึ้นและความเชื่อดังกล่าวนี้เอง ทำให้ผู้ผลิตยางรถยนต์พยายามอย่างยิ่งที่จะหาทางลดการเกิดเสียงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
          ก่อนอื่นต้องทราบกันก่อนว่าเสียงที่ดังขึ้นมานั้นเกิดจากอะไร และส่งผลอะไรบ้าง เพราะตามสภาพการใช้งานที่เกิดขึ้น ยางรถยนต์มีหน้าที่รับการถ่ายทอดกำลังงานจากเครื่องยนต์ลงสู่พื้นดิน และต้องรับน้ำหนักที่เกิดขึ้นทั้งหมดบนตัวรถ การหมุนไปบนพื้นถนนของยางรถยนต์ก็คือ การเสียดสีกันระหว่างยางรถยนต์และพื้นถนนนั่นเอง
          เสียงที่เกิดขึ้นขณะขับรถในทิศทางตรงๆ เสียงที่ดังก็จะเกิดขึ้นจากการขยับตัวของเนื้อยาง ซึ่งจะดังมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการออกแบบร่องดอกยางเป็นสำคัญ  ยางที่ได้รับการออกแบบร่องดอกตามแนวเส้นรอบวงและมีร่องดอกเล็กละเอียดจะมีเสียงเกิดขึ้นน้อย หรือหากเกิดเสียงขึ้นมาก็จะเป็นเสียงในโทนเสียงสูง ซึ่งยากต่อการได้ยิน  ในขณะที่ยางรถยนต์มีร่องดอกกว้างหรือมีร่องดอกแนวขวางกับหน้ายางมากๆ จะทำให้เกิดเสียงในโทนเสียงต่ำซึ่งสามารถได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เสียงดังกล่าวยังสัมพันธ์กันกับความแข็งหรืออ่อนของโครงสร้างแก้มยางด้วย เสียงประเภทนี้มักจะสร้างเพียงแค่ความรำคาญ หรือสร้างความไม่สบายในการขับรถ เพราะเสียงยางรถยนต์รบกวนสมาธิหรือไปดังกลบเสียงเพลงจากเครื่องเสียงประจำรถเป็นส่วนใหญ่
          เสียงที่เกิดขึ้นขณะขับรถในทิศทางเลี้ยวนั้น เสียงที่ดังจะเกิดขึ้น เพราะการเสียดสีในลักษณะการวางขวางของการหมุนรอบตัวเอง ของยางรถยนต์ ทำให้หน้ายางเกิดการบดกับพื้นถนนอย่างรุนแรงเสียงประเภทนี้จะดังมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรถ , น้ำหนักที่บรรทุก, ส่วนผสมของเนื้อยางและทิศทางการขวางกับการหมุนของยางรถยนต์ ซึ่งหากเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยวรถ   อย่างรุงแรงที่มีความเร็วสูงจนแก้มยางถูกกดลงไปบดกับพื้นถนนทำให้เกิดเสียงขึ้นมาหลายครั้ง สามารถเห็นรอยการเสียดสีกับแก้มยางกับพื้นถนนได้อย่างชัดเจน
          เสียงที่เกิดจากสาเหตุประการหลังๆ นี้ ผู้ขับขี่ต้องระมัดระวังการขับขี่ต้องลดลงความเร็วในขณะเลี้ยวโค้งลง มิฉะนั้นอาจจะส่งผลกระทบไปถึงการทรงตัวของรถได้ครับ

          ถ้าเป็นยางที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว อาการเสียงดังเกิดได้ดังนี้
1.เกิดจากห้นาสัมผัสยางรถยนต์เกิดอาการสึกของดอกยางไม่สม่ำเสมอ หรือเรียกง่ายๆว่ากินยาง
2.เกิดจากยางรถยนต์หมดสภาพเนื้อยางแข็งกระด้าง
3.เกิดจากยางรถยนต์มีร่องดอกกว้างหรือมีร่องดอกแนวขวางกับหน้ายางมากๆ

<<=== ขอขอบคุณที่มา : http://www.nvyangyont.com ===>>