วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557

ยางรถยนต์-รหัสยางรถยนต์

รหัส บนยางรถยนต์

รหัสยางรถยนต์
         
ยางรถยนต์ โดยทั่วไป รหัสบนแก้มยางรถยนต์จะบ่งบอกอะไรหลายๆ อย่าง
พื้นฐานที่เราสามารถรับรู้ได้ คือ ขนาด และ วันผลิต

รหัสยางรถยนต์


Code ยางรถยนต์
185 คือ ความกว้างของยาง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
75 คือ ความสูงของแก้มยาง เท่ากับ 75% ของความกว้างยาง 
R คือ ชนิดของยาง ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรเดียลเกือบทั้งหมด 
14 คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ หน่วยเป็นนิ้ว
82 พิกัดรับน้ำหนักบรรทุก
s พิกัดอัตราความเร็ว

          ความกว้างของยาง หมายถึงความกว้างสูงสุดระหว่างแก้มซ้าย-แก้มขวา
          ความสูงของแก้มยาง
โดยทั่วไปเราเรียกกันว่า " ซีรีย์ " เช่น ซีรีย์60 สูง 60%ของความกว้างยาง
          เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ
โดยทั่วไปเราเรียกกันว่า " ขอบ " เช่่น ยางขอบ 15 ใส่กับล้อ ขอบ 15
          พิกัดรับน้ำหนักบรรทุก กับ พิกัดอัตราความเร็ว ดูตามตารางด้านล่างครับ
รหัสยางรถยนต์

ความหมายของตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มยางรถกระบะ มีลักษณะดังนี้
195R14C 8PR

195 คือ ความกว้างยางรถยนต์ มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
R    คือ โครงสร้างยางแบบเรเดียล
14  คือ เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว
C    คือ ยางที่ใช้เพื่อการขนส่ง (มาจากคำว่า commercial)
8PR คือ อัตราชั้นผ้าใบเทียบเท่า 8 ชั้น
(ในส่วนของซีรีส์ ถ้าไม่ได้ระบุ คือ ซีรีส์ 80)

ความหมายของตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มยางรถขับเคลื่อน 4 ล้อ มีลักษณะดังนี้
31x10.5R15

31     คือ เส้นผ่าศูนย์กลางยางรถยนต์ มีหน่วยเป็นนิ้ว
10.5 คือ ความกว้างยาง มีหน่วยเป็นนิ้ว
R      คือ โครงสร้างยางแบบเรเดียล
15    คือ เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว

รหัสยางรถยนต์
Code วันผลิด ยางรถยนต์ 
หาดูดีดี ยางส่วนใหญ่จะบอกไว้
รหัส >>>>> (4202) หมายถึง ผลิตเมื่อ สัปดาห์ที่ 42 ของปี 2002
ตัวเลข คู่แรก คือ สัปดาห์ที่ 42 คู่หลัง คือ ปี 02


รหัสยางรถยนต์
          จุดสีเหลืองนี้ เรียกว่าจุด weight mark ซึ่งผู้ผลิตยางรถยนต์ จะทำเครื่องหมายด้วยการแต้มสีลงบนส่วนที่เบาที่สุดของยาง เพื่อให้ช่างทราบว่า ส่วนใดมีน้ำหนัดเบาที่สุด บนยางรถยนต์เส้นนี้ และก็ควรใส่ยางโดยเอาจุ๊บลม (ซึ่งมีน้ำหนักถ่วง) ให้ตรงกับจุดสีเหลืองนั้น เพื่อที่จะได้เกิดความสมมาตรมากที่สุด เวลาที่ถ่วงล้อ
          การผลิตยางรถยนต์แต่ละเส้น แต่ละล๊อตเป็นไปไม่ได้ที่น้ำหนักยางจะคงที่เท่ากันทั้งหมด จุดสีเหลือง จึงเป็นเรื่องที่เราควรทราบ และ ช่างก็ควรทราบ จะได้ไม่เปลืองตะกั่วถ่วงยางมากเกินไป แต่เมื่อใด ที่เห็นจุดสีแดงปรากฏอยู่บนแก้มยางรถยนต์ด้วย ให้ลืมจุดสีเหลืองไปได้เลย แล้วยึดจุดสีแดงแทนครับ มาเรียนรู้เกี่ยวกับยางรถยนต์ และ เปลี่ยนยางรถยนต์แบบมืออาชีพกันครับ

ประกันภัยรถยนต์ ราคาทุน ถูกที่สุด เหมาะสำหรับรถทุกคัน