วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทำไม? ยางรถยนต์ต้องมีสีดำ

ทำไม? ยางรถยนต์ต้องมีสีดำ

สีดำสามารถระบายความร้อนได้ดีที่สุด
สีดำปกปิดคราบความสกปรกได้ดีที่สุด
สีดำทำให้ค่าแรงดันลมยางอยู่ในค่าปกติดีที่สุด