วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ยางรถยนต์-กระเบื้องหินเทียม

กระเบื้องหินเทียมจากยางรถยนต์การแปรรูปยางรถยนต์เก่า มีประโยชน์มากมายต่อสิ่งแวดล้อม
ช่วยกันคิด ช่วยกันสร้าง มาลดภาวะโลกร้อน เพื่ออนาคต ลูก-หลานของเรากันครับ