วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

ยางรถยนต์ กับ การรีไซเคิล

  การรีไซเคิล ยางรถยนต์

รีไซเคิล ยางรถยนต์

 

          การ รีไซเคิล Recycle คือ การจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะกลายเป็นขยะ โดยผ่านขั้นตอนกระบวนการแปรสภาพ  เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้งานได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการ แปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ รีไซเคิล Recycle มีความหมายต่างจาก รียูส Reuse
          การ รียูส Reuse คือ การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งสิ้น

          ตัวอย่าง เช่น การนำยางเปอร์เซ็นต์ ยางเก่า หรือ ยางมือสอง มาใช้งาน เป็นการ รียูส reuse แต่ถ้านำยางรถยนต์เก่า มาดัดแปลงเป็นถังขยะ กระถางต้นไม้ ม้านั่ง หรืออื่นๆ นั่นคือ  การรีไซเคิลยางรถยนต์

          ยางรถยนต์เป็นวัสดุหนึ่งที่นิยมนำมา รีไซเคิล Recycle เนื่องจากเป็นวัสดุที่ทนทานและยากแก่การทำลาย สามารถทำเป็นรายได้เลี้ยงชีพได้อีกต่ะหาก ที่สำคัญที่สุด คือ ช่วยกันลด ภาวะโลกร้อน (Global Warming) นั่นเอง

          สุดท้าย ผมขอนำคลิปVDO การรีไซเคิล Recycle ยางรถยนต์ จากชายพิการแขนข้างหนึ่ง ซึ่งนับได้ว่าเป็นประโยชน์มิใช่น้อย ในหลายๆ แง่มุม จาก คลิปVDO นี้ เชิญรับชมครับ