วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย

ยางรถยนต์ กับ ข่าว


          “สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย
   
       6 บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ยักษ์ใหญ่นำโดย บริดจสโตน กู๊ดเยียร์ แม็กซิส มิชลิน ดันลอป โยโกฮามา ร่วมก่อตั้ง“สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย” หวังเป็นตัวประสานความสัมพันธ์ของสมาชิก สร้างประโยชน์แก่ผู้บริโภค คู่ค้า และมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ไทย

       นายชินอิจิ ซาโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะนายกสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมยางรถยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรมต่อยอดให้เกิดรายได้ในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและเกษตรกร อาทิ การจ้างแรงงานในการผลิต ผู้ประกอบกิจการขนส่ง เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เป็นต้น ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในประเทศไทย จึงเป็นที่มาของการจับมือผนึกกำลังเพื่อจัดตั้ง “สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย” (Thai Automobile Tyre Manufacturers Association) หรือ “TATMA
      
       โดยสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์มีวัตถุประสงค์ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก พร้อมส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิตยางรถยนต์ กำหนดและดำเนินมาตรการเชิงนโยบายในเรื่องความปลอดภัยของยางรถยนต์ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและการบริโภคยางรถยนต์เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถแข่งขันกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
      
       นอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือและการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานราชการทั้งองค์กรภายใน ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ตลอดจนจัดสัมนาหรือเผยแพร่บทความต่างๆในหัวข้อที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์ โดยไม่มุ่งเน้นการแสวงรายได้
      
       “เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่เศรษฐกิจของประเทศไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่เป็นพื้นฐานสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาพความร่วมมือกันของทั้ง 6 บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ นับเป็นการเริ่มสัญญาณที่ดีถึงความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ รวมทั้งผู้บริโภค โดยหวังว่าจะสามารถขยายวงกว้างไปยัง คู่ค้า พันธมิตรบริษัทยางรถยนต์อื่นๆในประเทศไทย เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป” นายซาโตะ กล่าว
      
       สำหรับการจัดงานเปิดตัว“สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย” วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม ทั้ง ชินอิจิ ซาโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด นายฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายหลิน ยวี่ ยวู๋ รองประธานอาวุโส บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นายโทรุ นางาฮาตะ ประธาน บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และนายยะสึฮิโร มิซึโมโตะ ประธานบริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่มา : http://www.manager.co.th/Motoring/ViewNews.aspx?NewsID=9560000061605