วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

ยางรถยนต์ กับ ความรู้

รู้ ก่อน เปลี่ยนยางรถยนต์

ยางรถยนต์

          ยางรถยนต์ เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับรถยนต์ ยางรถยนต์มีอายุการใช้งาน เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ สิ่งที่ควรรู้และควรตรวจสอบทุกครั้ง คือ

          1. ควรเลือกใช้ยางรถยนต์ที่มีขนาด ชนิดโครงสร้างของยาง ลักษณะดอกยาง และความลึกร่องดอกยาง ให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน
          2. ควรเลือกใช้ยางรถยนต์ ยี่ห้อและรุ่นเดียวกันทั้งชุด หากจำเป็นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรใส่ยางยี่ห้อและรุ่นเดียวกันในเพลาหรือล้อคู่เดียวกัน
          3. ควรเปลี่ยนยางรถยนต์ทั้งชุดในคราวเดียวกัน เพื่อให้ประสิทธิภาพการใช้งานของยางทุกเส้นใกล้เคียงกัน หรือเปลี่ยนครั้งละ 2 เส้นในเพลาเดียวกัน
          4. หากจำเป็นต้องเปลี่ยนยางรถยนต์คราวละ 2 เส้น ยางเส้นใหม่ควรติดตั้งที่ตำแหน่งล้อขับเคลื่อน
          5. กรณีที่เลือกใช้ยางรถยนต์แบบทิศทางเดียว (uni-direction) ต้องตรวจดูทิศทางการหมุนของยางว่า...ถูกต้องไปตามทิศทางที่กำหนดหรือไม่ โดยสังเกตจากเครื่องหมายลูกศรที่ระบุไว้บนแก้มยาง เพราะการใส่ยางกลับทิศทาง จะทำให้ประสิทธิภาพของยางในการรีดน้ำลดลง

          นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
          มีข้อแนะนำอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ดังนี้

          1. ควรเลือกขนาดความกว้างของกระทะล้อ ที่เหมาะสมกับยางขนาดนั้นๆ (ประมาณ 70-75% ของความกว้างยางรถยนต์)
          2. ต้องทำการถ่วงล้อทุกครั้งที่เปลี่ยนยางรถยนต์ เพื่อให้การหมุนของยางเกิดความสมดุล และไม่เกิดอาการสั่นที่พวงมาลัยและตัวรถเมื่อขับขี่ใช้งานจริง
          3. เมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเปลี่ยนทั้ง 4 เส้น หรือ 2 เส้นด้านหน้า ควรต้องทำการตรวจเช็คศูนย์ล้อเสมอ เพื่อป้องกันการสึกหรอผิดปกติเกิดขึ้น

          เพียงแค่นี้ ก็จะช่วยให้คุณเกิดความมั่นใจมากขึ้น จากการเปลี่ยนยางยางรถยนต์เส้นใหม่สำหรับรถยนต์ของคุณและได้รับประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ขอขอบคุณที่มา : www.bridgestone.co.th