วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

การปะยางรถยนต์

ยางรถยนต์ กับ การปะยาง

ยางรถยนต์

           การใช้งานรถยนต์ คงหนีไม่พ้นกับยางรถยนต์รั่ว ยางรถยนต์แบน หลังจากเราเปลี่ยนยางอะไหล่แล้ว นำยางรถยนต์เส้นที่รั่วไปร้านบริการปะยาง วันนี้ผมนำความรู้เกี่ยวกับการปะยางรถยนต์มาฝากกันครับ
          
        การปะยางรถยนต์

      ข้อควรระวังใน การปะ หรือ ซ่อมยางรถยนต์
1. หากยางรถยนต์ถูกตะปูตำ จะสามารถซ่อมแซมโดยการปะยางรถยนต์ได้ เฉพาะในส่วนหน้ายางรถยนต์ที่สัมผัสกับถนนเท่านั้น ไม่ควรปะยางรถยนต์บริเวณแก้มยาง ซึ่งยางอาจจะระเบิดได้ง่าย เนื่องจากไม่มีโครงสร้างของชั้นผ้าใบ และเส้นลวด
2. ยางรถยนต์ที่สามารถจะปะ หรือซ่อมได้ ควรมีความลึกของดอกยางไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิเมตร และควรกว้างของแผลไม่เกิน 6 มิลลิเมตร
3. ไม่ควรปะยางรถยนต์เกิน 2 ครั้งบนยางรถยนต์เส้นเดียวกัน
4. ไม่ควรปะยางรถยนต์ซ้ำรอยเดิม


<<==== ขอขอบคุณที่มาของความรู้ : http://www.hondaloverclub.com ====>>

มาเรียนรู้เกี่ยวกับยางรถยนต์ และ เปลี่ยนยางรถยนต์แบบมืออาชีพกันครับ.