วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

ยางรถยนต์ กับ จุ๊บลมอัจฉริยะ2

  จุ๊บลมอัจฉริยะ กับ การใช้งานจริง


สาธิตการใช้งาน "จุ๊บลมอัจฉริยะ"
ขั้นตอนในการติดตั้ง  "จุ๊บลมอัจฉริยะ"
การตรวจวัดลมยางอัตโนมัติของ "จุ๊บลมอัจฉริยะ"
เพื่อความปลอดภัย และ ยืดอายุการใช้งานยางรถยนต์ของท่าน


สาธิต การใช้งานจริง "จุ๊บลมยางอัจฉริยะ"