วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

ยางรถยนต์ กับ จุ๊บลม อัจฉริยะ

ขั้นตอนการติดตั้ง จุ๊บลม อัจฉริยะ Tire Zoned

จุ๊บลม อัจฉริยะ

              ( ติดตั้งได้ตัวเอง D.I.Y. Do it Yourself )
1.ใส่แหวนที่มีอยู่ในชุดลงไปให้สุด (ตามเข็มนาฬิกา)
2.ใส่ จุ๊บลม อัจฉริยะ หมุนลงไปจนสุด
3.หมุนแหวน(ทวนเข็มนาฬิกา) เพื่อขึ้นมาล็อค จุ๊บลม อัจฉริยะ
4.ใช้ประแจที่มีอยู่ในชุด ไขแหวนให้แน่น