วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

ยางรถยนต์ กับ การเติมลม

การเติมลม ยางรถยนต์

เติมลมยางรถยนต์

          การดูแลยางรถยนต์ ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ความดันลมยาง การเติมลมยางที่เหมาะสมที่สุด คือ เติมลมขณะที่ยางรถยนต์ไม่ร้อน เพราะอุณหภูมิที่ร้อนในยางรถยนต์ จะส่งผลต่อค่าการวัดแรงดันลมยางรถยนต์
          แรงดันลมยางรถยนต์ รถยนต์แต่ละรุ่นอาจไม่เท่ากัน ให้ดูในสมุดคู่มือรถยนต์ รถยนต์ส่วนใหญ่ จะติดสติกเกอร์ค่าแรงดันลมยาง ไว้ที่ขอบด้านในฝาประตูหน้า รถยนต์บางรุ่นกำหนดแรงดันลมยาง หน้า-หลัง ไม่เท่ากัน แต่...ส่วนใหญ่ จะกำหนดแรงดันลมยาง หน้า-หลัง ไว้เท่ากัน 

          สิ่งหนึ่ง ที่...คนส่วนใหญ่ยังคง...เข้าใจผิด

คำถาม "การเติมลมยางแบบไหนที่อาจทำให้ยางระเบิดได้?"
          ก.เติมลม มากเกินไป
          ข.เติมลม น้อยเกินไป
เฉลย >>> ชมคลิป VDO กันได้เลยครับ หรือ อ่านคำเฉลยด้านล่างครับ


          การเติมลมน้อยเกินไป หรือ การเติมลมยางอ่อนเกินไป ทำให้เกิดช่องว่างภายในยางรถยนต์มากขึ้น ในขณะที่รถวิ่ง แรงดันลมยาง เกิดการขยายตัวมากกว่าปกติ ดังนั้น จะทำให้ส่งผลถึงการระเบิดของยางรถยนต์ ครับ.